Y Tŵr / The Tower

unnamed

“loving ‘til it hurts … hurting ‘til it’s love”

Two people, trapped in love, ascend an isolated tower. Torn between desire and resentment, a tender patchwork of their life together – both real and imagined – emerges.

An expansive study of relationships, memory and the limits of love by one of Wales’ most important playwrights. Award-winning Invertigo Theatre Company reunites the critically-acclaimed team behind their 2013 sell-out production of Saer Doliau (Doll Mender) at the Finborough Theatre, London.

Performed in Welsh, with English surtitles.

 


“caru nes bod o’n brifo … brifo nes bod o’n garu”

Dau berson, wedi eu huno mewn cariad, yn dringo grisiau tŵr unig. Ar goll mewn brwydr rhwng nwyd a dicter mae clytwaith eu bywyd – yn real ac yn ddychmygol – yn cael ei ddatgelu.

Astudiaeth eang o berthnasau, atgofion a ffiniau cariad gan un o ddramodwyr pwysicaf Cymru. Mae cwmni theatr arobryn Invertigo, a greodd gynhyrchiad hynod lwyddiannus o Saer Doliau yn y Theatr Finborough yn Llundain yn 2013, wedi ail-uno’r tîm arloesol ar gyfer un arall o glasuron Gwenlyn Parry.

Perfformir yn y Gymraeg gydag uwchdeitlau Saesneg.

 

Gwraig / Woman: Catherine Ayers

Gŵr / Man: Steffan Donnelly

 

Gan/By: Gwenlyn Parry

Cyfarwyddwr / Director: Aled Pedrick

Dylunydd / Designer: Charley Fone

Goleuadau / Lighting Designer: Joe Price

Cerddoriaeth / Music: Tom Recknell

Rheolwr Llwyfan / Stage Manager: Claire Williams

Media Partner: The New Current

Cynhyrchu / Production: Steffan Donnelly & Invertigo Theatre Company

 

 

“exciting young company … impressive and versatile ensemble” The Stage (Must See! At Edinburgh)

Cynhyrchiad arloesol…arbennig o sgilgar a chyrhaeddgar, yn arddangos crefft llwyfan ar ei orau” / “a ground-breaking production…incredibly skilled and ambitious, displaying stagecraft at its best‘” Y Cymro ★★★★★

“Under the lively direction of Aled Pedrick for Invertigo … this is a thought-provoking piece” British Theatre Guide

“Stirring drama” The Observer

Dewr a pwerus” / “Brave and powerful” Golwg

Flawless…a masterpiece…The performances of Catherine Ayers and Steffan Donnelly were mesmerising” Chris Howell, National Theatre Wales Community

“riveting…excellent cast…gets under your skin” ★★★★ Daily Mail    ★★★★ The Arts Desk    ★★★★ Everything Theatre     ★★★★ Snipe London  ★★★★★ RedHanded Magazine 

 

http://invertigotheatre.co.uk/ytwr/

Supported by Arts Council Wales and Welsh Government / Cefnogwyd gan Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru