Seyyar Sahne

Tehlikeli Oyunlar / Dangerous Games

Oğuz Atay

Directed by: Celal Mordeniz

2015 Orient Express Sezonunun Parçası / Part of the 2015 Orient Express season

Oğuz Atay Türkçe’yi kullanmadaki ustalığı ve 20. yüzyılın ikinci yarısında… kendisini modernist ve post modernist Türk edebiyatının öncüleri arasına koymayı başarmıştır. James Joyce, Marcel Proust, Vladimir Nabokov ve Fyodor Dostoyevski gibi isimlerden oldukça etkilenmiş olan Oğuz Atay eserlerinde çağdaş Türk aydınlarının arada kalmışlık, hiçlik gibi duygularıyla varoluşsal anlam arayışlarını ve bu sürecin sonucundaki toplumdan soyutlanmalarını, başka bir deyişle tutunamamalarını zamanının kaotik sosyal ve politik atmosferi ışığında yansıtmaktadır.

Oğuz Atay’ın aydınları genellikle geleneksel sosyal ve politik kurumlara ve halkın uluslarının geri kalmışlığına karşı gözlerini kapatmış olmasına karşı büyük bir sorumluluk ve suçluluk duygusuyla baş kaldırmaktadır.

Dangerous Games is the story of a Turkish intellectual suffocated by social conventions, the institution of marriage and fruitless attempts at love.

It is adapted from the novel by Oğuz Atay (1934–1977), who has been described as the pre-eminent novelist of twentieth-century Turkish literature. Since the publication of his first book, Tutunamayanlar (The Disconnected), many Turkish writers – including Orhan Pamuk and Latife Tekin – have followed his example in breaking away from traditional styles.

“There is no beauty in disorderly lives. You can feel the smell of hard heartedness everywhere in the house. A married but lonely man does not know what to do after he comes home from the burdens of a busy, irritating and suffocating day. He cannot find any tranquilizing detail while he is burning with rage to take revenge…”

Performed in Turkish with English surtitles
Wednesday evening at 7:30pm
£15 / £12 indirimli/concessions

Stüdyo 1 , yerler numaralıdır. / In Studio 1, seating is allocated.