Talimhane Theatre

Orient Express: PIPPA

Deniz Altun

Directed by: Lerzan Pamir

PİPPA

Performed in Turkish with English Surtitles

Two Italian performance artists, Pippa Bacca and Silvia Moro, hitch-hike from Milan to the Middle-East to promote world peace and trust in other people, symbolically wearing wedding dresses during their trek. Pippa’s journey comes to a halt when she meets Ali Rıza, who was travelling from Diyarbakır for completely different reasons.

İtalyan performans sanatçısı Pippa Bacca arkadaşı Silvia Moro ile beraber Milano’dan Kudüs’e otostopla gitmeyi ve bu şekilde bir “barış ağı” kurmayı tasarlar. Pippa’nın yolculuğu talihsiz bir şekilde yarım kalmadan önce, bambaşka sebeplerle Diyarbakır’dan yola çıkan Ali Rıza ile kesişir.
Birbiriyle paralel ilerleyen iki hikayede, varolma savaşı veren bir göçmen ile projesini tamamlamaya çalışan bir sanatçının merceklerinden yol hikayeleri anlatılır.

Pippa was written during the Europe Now project, a collaboration between theatres in Sweden, Turkey, Netherlands, UK, and Germany.

Pippa, beş Avrupa ülkesi arasında ortaklaşa gerçekleştirilen “Europe Now” projesi için kaleme alınmıştır.

This performance is taking place as part of the Orient Express season at Arcola Theatre.

£15 (£12 concessions)

7:30pm